5/10/2014: עדכון - מבצעים חמים לחורף 12/25/2011: אגרות - ביטול אגרת קוד גישה 1/3/2013: הודעה חשובה - טופס DS160 בעברית לשנת 2014 1/6/2014: שירות לחידוש דרכון ישראלי - חידוש דרכון ישראלי בקלות ובמהירות
A - 1 ויזה לארה"ב עבור דיפלומטים, שליחי מדינה רשמיים, ובני משפחותיהם.

A - 2 ויזה לארה"ב עבור פקידי או עובדי ממשל אחרים של ממשלות זרות, או משפחותיהם.

A – 3 ויזה לארה"ב עבור בני משפחה קרובים או עובדים של בעלי ויזות A-2 ו .A-1

B - 1 ויזה לארה"ב לעסקים.

B - 2 ויזה לארה"ב לתיירים.  (מבקרים מארצות מסוימות רשאים להיכנס לארה"ב ללא ויזה זו).

C - 1 ויזה לארה"ב לתיירים זרים העוברים דרך ארה"ב.

D -11 ויזה לארה"ב לאנשי צוות ימי ואווירי הנדרשים לשהות בצורה זמנית בארה"ב ושיעזבו את
           ארה"ב בכלי התחבורה שהביאם לארה"ב.

E – 1 ויזה לארה"ב לסוחרים.

E – 2 ויזה לארה"ב למשקיעים.

F – 1 ויזה לארה"ב לסטודנטים.

F – 2 ויזת נילווה לבני משפחות בעלי ויזת  F-1

G – 1 ויזות עבור נציגים רשמיים של ממשלות זרות, המגיעים לארה"ב לעבוד בארגון
          בינלאומי, צוותיהם ובני משפחותיהם.

G – 2 ויזות עבור נציגים רשמיים אחרים של ממשלות זרות, שבאים לעבוד בארה"ב עבור
          ארגון בינלאומי, ובני משפחותיהם.

G – 3 ויזות עבור נציגים רשמיים של ממשלות זרות ובני משפחותיהם שמתאימים לויזת אך
          ממשלותיהם אינן חברות בארגונים בינלאומיים G - 1 או G - 2 .

G - 4 ויזות עבור מנהלים ועובדים של ארגונים בינלאומיים ובני משפחותיהם.

G - 5 ויזות עבור נלווים ואחרים ובני משפחותיהם העוזרים לבעלי כל ויזות G האחרות.

H - 1B ויזות ליחידים העובדים במקצוע ספציפי שדורש לפחות תואר ראשון או שווה ערך
            בניסיון עבודה.

H - 2A ויזות לעובדי חקלאות זמניים הבאים לארה"ב למלא משרות שבהן יש חוסר זמני
            בעובדים אמריקאיים ושהוכרו ע"י משרד החקלאות האמריקאי.

H - 3 ויזת הכשרה

H - 4 ויזת נילווה לשוהים על ויזת .H

K – 1 ויזות לארוסות או ארוסים של אזרחים אמריקאיים הבאים לארה"ב ע"מ להתחתן

K - 2 ויזות לילדים או קטינים לא נשואים של בעלי ויזת .K 1

L – 1 ויזות העברות עובדים בין סניפי החברה עבור עובדים העובדים כמנהלים בכירים או
          בעלי ידע בלעדי.

L - 2 ויזות נלווה לבעלי ויזות L.

M - 1 ויזה לארה"ב לסטודנטים ללימודים מקצועיים.

M – 2 ויזת נלווה לבעלי ויזות M.

N ויזות לילדים למהגרים ספציפיים.

O - 1 ויזות ליחידים בעלי יכולות מיוחדות בתחום המדע, האומנות, חינוך, עסקים או
         ספורט.

O – 2 ויזות לצוותי מחזיקי O – 1.

O - 3 ויזות נילווה לבעלי ויזות .O

P - 1 ויזות לאתלטים או אומנים וצוותיהם בעלי שם בינלאומי.

P – 2 ויזות לאומנים הבאים לארה"ב במסגרת תכנית הכשרה.

P - 3 אומנים ובדרנים הבאים לארה"ב בקבוצה ע"מ להציג מופעים תרבותיים שונים.

P - 4 ויזות נילווה לבעלי ויזת .P

Q - 1 ויזות למבקרים הבאים לארה"ב להשתתף בתוכניות בינלאומיות להכרת תרבויות
         שונות.

Q - 2 ויזות נילווה לבעלי ויזות Q.

R - 1 ויזות לאנשי דת.

R – 2 ויזות נילווה לויזות .R

S - 1 ויזות ליחידים הבאים לארה"ב לספק מידע חיוני לרשויות בארה"ב כשנקבע כי
         נוכחותם בארה"ב חיונית לשם מיצוי חקירה.

S - 2 יחידים המגיעים לארה"ב לספק מידע חיוני לרשויות ואשר יהיו נתונים לסכנה
         כתוצאה ממסירת מידע זה ואשר רשאים לקבל פרס עבור המידע

S - 3 ויזת נילווה לבעלי ויזת S.
replica watches sale rolex replica uk rolex replica sale