5/10/2014: עדכון - מבצעים חמים לחורף 12/25/2011: אגרות - ביטול אגרת קוד גישה 1/3/2013: הודעה חשובה - טופס DS160 בעברית לשנת 2014 1/6/2014: שירות לחידוש דרכון ישראלי - חידוש דרכון ישראלי בקלות ובמהירות
1. דרכון בתוקף חצי שנה לפחות ובעל דף ריק לצורך הטבעת הוויזה לארה"ב.
2. טופס הזמנה ליום הראיון בשגרירות ארה"ב.
3. טופס 160–DS  + ברקוד. (הטופס החשוב ביותר להצגה בשגרירות לצורך הוצאת ויזה לארה"ב).
4. 2 תמונות 5X5 על רקע לבן, מצולמות עד חצי שנה לפני יום הבקשה, עם אוזניים גלויות.
5. 3 תלושי שכר אחרונים.
6. שכירים       -   אישור על חופשה ממעביד. (לא חובה)
7. עצמאיים     -   אישור מרו"ח על קיום עסק.
8. סטודנטים   -   אישור על לימודים.
9. מצב חשבון בנק.
 

ילדים מתחת לגיל 14


10. אישור חתום מביה"ס / גן-ילדים.
11. צילום דרכון של ההורים + צילום ויזה במידה וקיים.
      (במידה ואתם מתגוררים בירושלים יש לצרף את הדרכונים המקוריים).
12. צילום 3 תלושי משכורת אחרונים של ההורים.
      (אם אחד מההורים אינו עובד יש לצרף מכתב וחתימה ולרשום שאינו עובד).
13. מכתב הצהרה מההורים המאשרים כי הם מודעים להוצאת הוויזה.
 

מבוגרים מעל גיל 80


14. צילום הכנסות הפנסיה / ביטוח לאומי.
 
 

replica watches sale rolex replica uk rolex replica sale