5/10/2014: עדכון - מבצעים חמים לחורף 12/25/2011: אגרות - ביטול אגרת קוד גישה 1/3/2013: הודעה חשובה - טופס DS160 בעברית לשנת 2014 1/6/2014: שירות לחידוש דרכון ישראלי - חידוש דרכון ישראלי בקלות ובמהירות
המסמכים הדרושים להוצאת ויזה תייר B2 לילדים עד גיל 14:

1. דרכון בתוקף של חצי שנה לפחות ובעל דף ריק להטבעת הוויזה.

2. תשלום אגרת חובה בסך 140$ - ניתן לשלם בכל סניף דואר.

3. טופס DS-160 החדש.

4. אישור חתום מביה"ס / גן ילדים.

5. צילום דרכון של ההורים + צילום ויזה לארה"ב במידה וקיים
    (במידה ואתם מתגוררים בירושלים יש לצרף את הדרכונים המקוריים)

6. 2 תמונות 5X5 ברקע לבן, מצולמות עד חצי שנה לפני יום הבקשה,
    אוזניים גלויות.

7. צילום 3 תלושי משכורת אחרונים של ההורים
    (אם אחד מההורים אינו עובד יש לצרף מכתב וחתימה ולרשום שאינו עובד)

8. מכתב הצהרה מההורים המאשרים כי הם מודעים להוצאת הוויזה.
replica watches sale rolex replica uk rolex replica sale